Motyw duchów - Słowniczek pojęć

Demonologia element światopoglądu religijnego, odnoszący się do demonów – istot pośrednich między bóstwami a ludźmi, najczęściej wprowadzających zło w świecie; w niektórych religiach również angelologia (nauka o aniołach) jest uznawana za część demonologii.

 

Koszmar straszny sen, często określenie używane zamiennie z „mara senna”, która z kolei jest synonimem postaci nierealnej, najczęściej przerażającej, występującej w snach.

 

Poltergeist szereg zjawisk paranormalnych, cechujących się występowaniem charakterystycznych szmerów i hałasów oraz samoistnym przemieszczaniem się przedmiotów, często ten zespół zjawisk bywa przypisany działaniu duchów i zjaw, a nawet personifikowany.

 

Spirytyzm dziewiętnastowieczna doktryna, zakładająca istnienie w człowieku myślącego ducha, który po śmierci odłącza się od ciała i może kontaktować się z żyjącymi ludźmi.

 

Motyw duchów
Nawiązania do utworów