Motyw szkoły

Szkoła to instytucja, której celem jest kształcenie, a także wychowywanie. Początków nauczania doszukiwać można się już w starożytności. Akademia Platońska, a później Likejon Arystotelesa w antycznej Grecji to pierwsze tego typu przybytki – odbywały się w nich przede wszystkim spotkania, a ich głównym celem było prowadzenie dysput filozoficznych. W średniowieczu szkoły powstawały najpierw przy klasztorach, potem przy parafiach, a nauczaniem zajmowali się zakonnicy. Wtedy też zaczęło rozwijać się szkolnictwo wyższe, a Uniwersytet Jagielloński, założony 1364 r. z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, był jednym z pierwszych tego typu placówek w Europie. Możliwość kształcenia była przez bardzo długi czas przywilejem, dostępnym dla nielicznych – bogatych albo pochodzących z rodzin ulokowanych wysoko w randze społecznej. Do końca XIX wieku naukę podejmowali niemal wyłącznie chłopcy. Kobiety dopiero dzięki emancypacji stopniowo uzyskały więcej praw, między innymi niczym nieograniczoną możliwość kształcenia się. Wiek XX okazał się przełomowy w kwestii szkolnictwa – stało się ono powszechne i dostępne dla każdego.

Zobacz inne motywy