Motyw szkoły - Słowniczek pojęć

Pedagogika – nauka o wychowaniu dzieci, obejmująca wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną na ten temat.

 

Sztuki wyzwolone – siedem sztuk wyzwolonych, dzielących się na trivium i quadrivium – podstawa nauczania w średniowieczu. W skład trivium (podstawa, której opanowanie było warunkiem przejścia do drugiego etapu nauki) wchodziły: gramatyka, dialektyka i retoryka. W skład quadrivium natomiast: muzyka, arytmetyka, astronomia i geometria.

 

Tysiąclatka – szkoła wybudowana przez władze ludowe PRL w latach sześćdziesiątych oficjalnie w celu uczczenia obchodów tysiąclecia przyjęcia przez Polskę chrztu (966 r.), prawdziwą przyczyną była jednak zwykła konieczność wybudowania nowych placówek oświatowych, spowodowana powojennym wyżem demograficznym. Zdanie: „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” stało się naczelnym hasłem realizowanego projektu.

Motyw szkoły
Nawiązania do utworów