Motyw szkoły - Motyw szkoły w malarstwie

Rafael Santi Szkoła ateńska

Fresk ten znajduje się w pokojach watykańskich i został namalowany przez Rafaela na zamówienie papieża, Juliusza II. Przedstawia on grupę filozofów starożytnych, którzy reprezentują różne szkoły myślowe. W centrum stoją Platon i Arystoteles. Ten pierwszy nosi rysy Leonarda da Vinci. Jedną ręką wskazuje na niebo jako źródło bytu i idei, w drugiej zaś trzyma swoje dzieło Timaios, które dotyczy filozofii przyrody. Arystoteles z kolei wskazuje na ziemię, sugerując, że świat rzeczywisty jest miejscem powstawania idei. Trzyma w ręku tom Etyki. W grupie filozofów znaleźli się także: Heraklit (przybiera tu postać Michała Anioła), Euklides, Ptolemeusz, Sokrates, Pitagoras. Co ciekawe, w prawym, dolnym rogu Rafael umieścił i swoją podobiznę.

 

Henri Toulouse-Lautrec Egzamin w Akademii Medycznej

Obraz przedstawia scenę obronę pracy doktorskiej Tapié de Céleyrana, kuzyna artysty. Toulouse-Lautrec przebywał wtedy na odwyku, stąd atmosfera obrazu, kolorystyka oddają nastrój, jaki towarzyszył malarzowi w tym momencie. Scena obrazuje moment odpytywania zdającego przez dwóch profesorów. Jeden z nich nosi czerwoną togę. Szkoła jest tu miejscem mrocznym i nieprzyjaznym. Egzamin… przypomina w swej technice słynne obrazy Rembrandta.

Inne przykłady:

  • Marcello Bacciarelli Nadanie przywilejów Akademii Krakowskiej (obraz ma przypominać, że za czasów Jagiełły przeprowadzono ważną reformę krakowskiej uczelni)
  • Rembrandt Lekcja anatomii doktora Tulpa, (wykład w Amsterdamie w styczniu 1632 roku), Lekcja anatomii doktora Dejmana (wykład następcy Tulpa, Dejmana ze stycznia 1656 r.; ocalała jedynie część obrazu)
  • Jan Matejko Założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane. R.P. 1361-1399-1400; Wpływ Uniwersytetu na kraj w wieku XV. Nowe prądy. Husytyzm i Humanizm.; Zygmunt I nadaje szlachectwo profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego (cykl obrazów pokazujący świetność polskiego szkolnictwa)
  • Autor nieznany, Meeting of doctors at the university of Paris (spotkanie uczonych na uniwersytecie w Paryżu) (średniowieczny manuskrypt przedstawiający uczonych)

Motyw szkoły
Nawiązania do utworów