Motyw szkoły - Motyw szkoły w filmie

Być i mieć, reż. Nicolas Philibert

Filmowy zapis jednego roku z życia pewnej szkoły, w której dzieci zdobywają coraz to nową wiedzę. Widoczne są codzienne zmagania z nauką, codzienne wzloty i upadki. Szkoła jest tu pokazana jak przygoda z nauką, a wszystko to dzięki specyficznemu nauczycielowi, który w sposób dość niecodzienny przekazuje wiedzę. Naukę łączy z przyrodą, sportem, z codziennymi problemami dotyczącymi dzieci. Jest to obraz szkoły dobrej, pokazuje, że szkoła może być przyjemna. Ukazuje też, że szkoła to nie tylko nauka, ale także codzienne przyjaźnie i kłopoty małych dzieci, uczniów.

 

Ostatni dzwonek, reż. Magdalena Łazarkiewicz

Jest to obraz szkoły polskiej. Jeden z uczniów, trudnych, zostaje przeniesiony za roznoszenie ulotek do innego liceum. Tamtejsi nauczyciele i dyrektor obawiają się nowego, niezbyt potulnego ucznia. Jednakże szybko uczniowie go akceptują i znajomość ta owocuje wspólną inicjatywą, szkolnym teatrem. Obraz szkoły, w której dobrze pokazany jest rozwój młodzieży zbuntowanej, pragnącej coś więcej robić i wykorzystywać możliwości, jakie daje im szkoła i kontakt z wychowawczynią.


Inne przykłady filmowe

  • Szkoła podstawowa, reż. Jan Svĕrák (obraz szkoły czeskiej)
  • Szkolny chwyt, reż. Ryan Fleck (szkoła na Brooklynie)
  • Szkoła Rocka, reż. Richard Linklater (elitarna szkoła muzyczna)
  • Młodzi gniewni, reż. John N. Smith (obraz amerykańskiej szkoły z trudną młodzieżą)
  • Stowarzyszenie umarłych poetów, reż. Peter Weir (ekskluzywna szkoła dla chłopców w Anglii)
  • Spona, reż. Waldemar Szarek (szkoła polska – relacja uczeń – nauczyciel)
  • Yesterday, reż. Radosław Piwowarski (szkoła polska a pasja uczniów)
  • Młody las, reż. Józef Lejtes (szkoła – 1905, strajk)