Motyw maski

Motyw maski może mieć kilka realizacji. Pierwszy z nich jest najbardziej oczywisty – maska to zasłona na twarz z otworem na oczy, najczęściej zakładana przez aktorów lub też przez uczestników balów maskowych. Drugie rozumienie słowa to zachowanie zmierzające do ukrycia prawdziwych zamiarów. Poza tym maską można nazwać zabieg autora, kostium literacki. Pozwala to na przedstawienie pewnej tematyki w sposób przenośny, niedosłowny. W każdym wypadku maska pomaga w ukryciu czegoś – prawdziwego oblicza, tożsamości, zamiarów itd.

Zobacz inne motywy