Motyw maski - Słowniczek pojęć

Komedia dell’arte włoska komedia ludowa, której bohaterowie występowali w maskach; utrwaliły się pewne schematy intryg i typy postaci – maski; na skutek tego w kolejnych komediach komizm był realizowany przez bohaterów, którzy już mieli swoje pierwowzory. Ich podobieństwo wyrażało się w wyglądzie i zachowaniu.

 

Maskarada – bal maskowy; wywodzi się z włoskich zabaw karnawałowych; również: pozorowane zachowanie, udawanie.

Motyw maski
Nawiązania do utworów