Motyw ojczyzny

Motyw ojczyzny jest w polskiej literaturze związany przede wszystkim z losami i burzliwą historią. Właściwie nie ma takiej epoki historycznoliterackiej, w której nie pojawiłby się obraz ojczyzny. Związane jest to oczywiście z czasami Sarmacji, potem z rozbiorami Polski, niewolą, w końcu z odzyskaniem niepodległości i II wojną światową.

 

Zobacz inne motywy