Motyw tańca

Taniec to ekspresyjna forma sztuki polegająca na poruszaniu ciała na skutek określonych bodźców emocjonalnych, których dostarcza muzyka. Jest to jeden z najdawniejszych przejawów ludzkiej aktywności. Przybierał różne oblicza i formy. Wiązał się niekiedy z religią, był wówczas tańcem rytualnym, towarzyszył ceremoniom itp. Od zawsze występował taniec jako element tzw. kultury dworskiej. Obok tych nurtów rozwijał się też równolegle, nawet na większą skalę, taniec ludowy, nieskomplikowany w formie, traktowany wyłącznie jako forma zabawy. W dziełach literatury, sztuk plastycznych, filmowych, a zwłaszcza w muzyce taniec był zawsze częstym gościem, poczynając już od antyku czy średniowiecza. Do dziś taniec cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem, o czym świadczyć może choćby popularność komercyjnych programów typu „Taniec z gwiazdami”.

Autor:
Zobacz inne motywy