Motyw tańca - Słowniczek pojęć

Danse macabre jeden z najważniejszych motywów literatury i sztuk plastycznych czasów średniowiecza. Wizerunek upersonifikowanej Śmierci porywającej do tanecznego korowodu ludzi w różnym wieku i różnych stanów. Podkreślenie powszechności śmierci (spotka każdego, bez względu na pochodzenie, majątek, wiek, status społeczny itp.) oraz jej nieuniknioności.

 

Biały taniec – lub białe tango – tak nazywa się taniec, w którym wbrew tradycyjnym zasadom, panie proszą panów