Motyw emancypacji/feminizmu

Emancypacja to rodzaj przemian społecznych, który miał na celu doprowadzić, i doprowadził, do zwiększenia praw kobiet. Postulowano równouprawnienie w wielu dziedzinach życia: dostęp do szkolnictwa, prawa wyborcze, aktywność zawodowa. Pierwsze zgromadzenia emancypantek powstały już w wieku XVIII, jednak dopiero koniec wieku XIX przyniósł rozwój ruchu. W kobietach wzrósł bunt przeciwko lokowaniu ich w tym samym szeregu, co złoczyńców i osoby chore umysłowo. Jego powodem był przede wszystkim wzrost samoświadomości kobiet.

 

Z emancypacji bezpośrednio wypłynął drugi ruch społeczny, który do dzisiaj się rozwija i istnieje w wielu odmianach. Jest to feminizm. W najprostszej formie jest tożsamy z poglądami emancypantek, a w skrajnej wystawia kobiety ponad mężczyzn, winiąc ich za całe zło świata. Feminizm nie sprowadza się jednak tylko i wyłącznie do walki płci – ukazuje on przede wszystkim różne aspekty kobiecości: lęki, troski, a także radość i wrażliwość kobiet

Zobacz inne motywy