Motyw donosicielstwa

Ogólnie o problemie

Donosicielstwo istnieje od zawsze, występuje już w Biblii. Jest to problem społeczny – podcina zaufanie, wprowadza niepokój w życie zbiorowości. Motywy składania donosów były i są różne: podporządkowanie aparatowi państwowemu, własne korzyści i wpływy, chęć zrobienia kariery, zemsta, zazdrość. Zazwyczaj więc donosiciele myślą o własnym dobru lub bezpieczeństwie. Donosy mogą być prawdziwe lub fałszywe, jednak nawet te drugie wielokrotnie wprowadzały zamieszanie w życie oskarżonych, a nawet prowadziły do śmierci. Najbardziej szkodliwe zdrady to te związane z systemem państwowym, gdyż doprowadzają do upadku człowieka (również niewinnego). Mniej szkodliwe donosy dotyczą kolegów szkolnych lub sąsiadów. Jednak również nie są to zachowania, które wspomagają budowanie więzi społecznych.

Zobacz inne motywy