Motyw Jezusa

Jezus jest postacią różnie postrzeganą, zależnie od religii. W islamie mówi się o Nim jak o proroku, w chrześcijaństwie nazywa Mesjaszem, Zbawicielem. Jezus jest najważniejszą postacią Biblii. To Bóg, który zszedł na ziemię, by głosić wśród ludzi Dobrą Nowinę.

Jezus kierował się w swoim życiu wartościami takimi, jak miłość, dobroć i pokora. Nauczał, by żyć radośnie, nie patrząc na korzyści materialne, a jedynie na swój rozwój duchowy. W imię miłości do bliźniego złożył najwyższą możliwą ofiarę – swoje ciało, umierając na krzyżu śmiercią męczeńską. Jego zmartwychwstanie jest znakiem odkupienia wiernych.

Zobacz inne motywy