Motyw Jezusa - Motyw Jezusa w filmie

Pasja, reż. Mel Gibson

Film ukazuje mękę Jezusa, od momentu wydania, poprzez sąd, Drogę Krzyżową aż do śmierci. Treść jest zgodna z Pismem Świętym, ale sposób, w jaki przedstawiona jest męka, jest dość oryginalny. Sceny biczowania czy przybijania Jezusa do krzyża są dość dramatyczne, można by powiedzieć przerysowane w okrucieństwie. Żaden człowiek nie przeżyłby takiego poniżenia, biczowania, nie zniósłby tylu ciosów, ran. W takim stanie jeszcze ciężar krzyża i sam akt ukrzyżowania wydaje się nie do zniesienia. Taka ekspresja bólu i cierpienia wskazuje na okrucieństwo, ale także podkreśla fakt, że Jezus nie był jednak zwykłym człowiekiem.

 

Jezus z Montrealu, reż. Denys Arcanda

Bohaterem filmu jest młody aktor i reżyser teatralny. Na zlecenie proboszcza kaplicy św. Józefa ma unowocześnić tradycyjne przedstawienie: misterium pasyjne, czyli ostatnia męka Jezusa. To przedsięwzięcie jest niezwykłym wyzwaniem dla młodego artysty, gdyż traktuje on je jako artystyczne, ale także, a może przede wszystkim ,jako duchowe przeżycie. Daniel, tak dalece się angażuje, przeżywa osobiście mękę Jezusa, że musi walczyć z cenzurą, jaką narzuca Kościół. Ta walka niezmiernie go ogranicza i powoduje wewnętrzną walkę, walkę sztuki z instytucją, ale także walkę wewnętrznych przeżyć z tym, co chce widzieć publiczność.

 

 

Inne przykłady filmowe


  • Jezus, reż. John Heyman (na podstawie Ewangelii św. Łukasza)
  • Spotkanie z Jezusem, reż. Derek W. Hayes (animowany, chora dziewczynka postanawia dołączyć do uczniów Jezusa)
  • Maria, Matka Jezusa, reż. Kevin Connor (śmierć i zmartwychwstanie Jezusa z perspektywy Matki)
  • Faustyna, reż Jerzy Łukaszewicz (historia siostry Faustyny, której objawił się Jezus.)
  • Opowieść o Zbawicielu, reż. Philip Saville (na podstawie Ewangelii wg św. Jana)
  • Król królów, reż. Nicholas Ray (historia życia Jezusa)
  • Mesjasz, reż. Roberto Rossellini (obraz Jezusa w trakcie codziennych zajęć)
  • A Story of Jesus, reż. Robert Elfstrom (historia Jezusa przedstawiona przez Johny’ego Cash’a w charakterystyczny, muzyczny sposób)
  • Ewangelia wg św. Mateusza, reż. Pier Paolo Pasolini (Jezus jako mit, rewolucja, która ciągle trwa)
  • Opowieść wszech czasów, reż. Jean Negulesco, David Lean (męczeńska śmierć i zmartwychwstanie Jezusa)