Motyw Jezusa - Słowniczek pojęć

Ewangelia z gr. Dobra Nowina; w Biblii zawarte zostały cztery Ewangelie – według św. Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. Opowiadają one o życiu Jezusa od urodzenia, przez działalność aż po męczeńską śmierć i Zmartwychwstanie.

 

Kolęda – pieśń religijna, bożonarodzeniowa.

 

Paruzja ponowne przyjście Jezusa na ziemię.

 

Pastorałka – bożonarodzeniowa pieśń, która w swej treści łączy religijny aspekt Bożego Narodzenia z wątkami z życia codziennego (np. pasterzy).

 

Motyw Jezusa
Nawiązania do utworów