Motyw Jezusa - Motyw Jezusa w muzyce

Mariusz Dubaj Pasja według św. Marka na organy elektroniczne

Utwór o męczeństwie, śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa, zainspirowany filmem Franco Zeffirellego Jezus z Nazaretu. Nowatorstwo Pasji Dubaja polega na czysto instrumentalnej konwencji redukującej aparat wykonawczy do organów solo, ograniczeniu przekazu słownego oraz włączeniu sceny Zmartwychwstania. Postacie dramatu sportretowane są za pomocą trzech grup motywów: I – motywy o jasnej kolorystyce i pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym, np. podstawowy motyw Chrystusa; II – motywy o ciemnej barwie, potęgujące napięcie, np. spisku arcykapłanów i uczonych w piśmie; III – motywy łączące cechy dwóch poprzednich, np. fałszywego oskarżenia Jezusa. W utworze występują instrumentalne odpowiedniki zarówno partii solowych, np. motyw modlitwy Jezusa, jak i zbiorowych, np. motyw wyśmiewania przez żołdactwo.

 

Dezerter Jezus (płyta Ziemia jest płaska)

Tekst zawiera szereg prowokacyjnych pytań, skłaniających do samooceny moralnej postawy człowieka w obliczu konfrontacji ze złem. Pytania z pierwszej zwrotki odnoszą się do cech zewnętrznych Jezusa żyjącego w XXI wieku, jak wygląd i używane gadżety pop kultury (adidasy, coca-cola, długie włosy, komputer, paszport). W drugiej zwrotce pojawiają się pytania o to, czy Jezus, żyjąc w naszych czasach, wykorzystałby środki masowego przekazu w nauczaniu (odczyty, program radiowy, telewizyjny show). Oskarżycielsko-ironiczne pytania w zwrotce trzeciej dotyczą rodzaju śmierci, jaką współcześnie by zadano Jezusowi (krzesło elektryczne, rozstrzelanie). Poruszają także kwestię Jego stosunku do poboru wojskowego i zaufania do policji. Postawione pytania pozostają bez odpowiedzi.

 

Inne przykłady muzyczne

  • Johann Sebastian Bach Pasja według św. Jana (męczeństwo Jezusa)
  • Joseph Haydn oratorium Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu (śmierć Jezusa na krzyżu)
  • Wolfgang Amadeusz Mozart Ave verum corpus
  • Ludwig van Beethoven Chrystus na górze Oliwnej (modlitwa Jezusa)
  • Feliks Mendelssohn-Bertholdy Chrystus op. 97 (życie Jezusa)
  • Hektor Berlioz Dzieciństwo Chrystusa (wyjątek z życia Jezusa)
  • Franz Liszt Chrystus (życie Jezusa)
  • Olivier Messiaen Dwadzieścia spojrzeń na Dzieciątko Jezus (osobista refleksja kompozytora)
  • Krzysztof Penderecki Pasja według św. Łukasza (męczeństwo Jezusa)
  • Andrew Lloyd Webber, słowa Tim Rice Jesus Christ Superstar (męczeństwo Jezusa, wersja uwspółcześniona)