Motyw rewolucji

Rewolucja pojmowana była jako zjawisko niebezpieczne. Doprowadzała do wielu zmian w krótkim okresie czasu, a tym samym odwracała istniejący dotychczas porządek. Nic więc dziwnego, że również fascynowała i inspirowała wielu artystów i filozofów. Nurt rewolucyjny widoczny był w epoce romantyzmu – Mickiewicz w Odzie do młodości nawoływał do niszczenia tego, co nieaktualne i widoczny jest również współcześnie – chociażby w muzyce.

Zobacz inne motywy