Folwark zwierzęcy - Geneza utworu

Podtekst osobisty i historyczny powieści

George Orwell (właśc. Eric Arthur Blair) żył w l. 1903-1950. Urodził się w Indiach, a wykształcenie pobierał w Anglii. W latach 30. XX wieku rozpoczął działalność pisarską. Był człowiekiem bardzo zaangażowanym politycznie, dlatego wziął udział w wojnie domowej w Hiszpanii, za co był zmuszony do ukrywania się przed represjami ze strony aparatu stalinowskiego. Poznał osobiście, czym jest totalitaryzm, stąd tak wyraźną wizję kształtowania się rządów totalitarnych dał w swojej powieści.

 

Jeżeli chodzi o kontekst historyczny to dzieje zbuntowanych zwierząt znawcy przedmiotu zalecają odczytywać jako pamflet i parodię dotyczącą rewolucji październikowej w Rosji. W postaci sędziwego knura Majora dopatrują się sylwetki Lenina. Napoleon i Snowball to przypuszczalnie karykatury Trockiego i Stalina, pomiędzy którymi, po śmierci Lenina, rozegrała się walka o władzę, zakończona wygnaniem Trockiego (tu: banicja Snowballa). Obraz państwa kierowanego przez Napoleona przyrównuje się do despotycznych i autokratycznych rządów Stalina. Powieść ma, obok tych zawężonych odniesień, szereg innych znaczeń ukrytych w fabule, które odnoszą się do totalitaryzmu.