Folwark zwierzęcy - Gatunek literacki

Folwark zwierzęcy należy go literatury moralistycznej. Jest powieścią-parabolą, utworem narracyjnym, w którym postaci i zdarzenia stanowią przykład uniwersalnych prawd o ludzkiej egzystencji, postaw wobec życia i kolei losu. Świat przedstawiony stanowi zbiór wykładników ogólnej prawdy moralnej i filozoficznej. Interpretacja wymaga przejścia od znaczenia literalnego do ukrytego znaczenia alegorycznego. U Orwella zwierzęta zostały wyposażone w cechy ludzkie. O tym, że jest to dzieło paraboliczne i zawiera ponadczasowe prawdy, świadczy brak oznaczenia czasu i miejsca akcji (jest wzmianka, że rzecz dzieje się na folwarku niejakiego Jonesa gdzieś w Anglii), czyli taka historia mogła (i może) wydarzyć się wszędzie. Działania postaci i wydarzenia posiadają charakter alegoryczny, typowy dla parabolicznej struktury jakiegoś dzieła. Cechą paraboli jest też synkretyzm gatunkowy. Czytelnik bez trudu określi, że mamy do czynienia z powiastką filozoficzną, satyrą i groteską w sposobie prezentacji postaci i zdarzeń. Właściwie odczytany, zaszyfrowany kod powieści, pozwala nam zrozumieć, że to, co miało się stać rajem (utopia) dla zwierząt, zostało przewartościowane i stworzyło antyutopię.