Motyw zazdrości

Zazdrość to przede wszystkim negatywne uczucie – zmusza człowieka do przekraczania wielu granic. Może więc spowodować liczne nieszczęścia: zniszczyć czyjeś życie, doprowadzić do śmierci lub nakłonić do zemsty. Zazdrość najczęściej wiąże się z miłością i chęcią wpływania na losy drugiego człowieka, a więc w tym wypadku jest tożsama z brakiem zaufania i chęcią kontroli drugiej osoby. Jednak uczucie zazdrości może też dotyczyć posiadanych dóbr materialnych. Najczęściej wynika z tego, że człowiek nie może mieć czegoś, co jest w sferze jego pragnień lub z tego, że nie zostaje doceniony. Zdarza się też, że zazdrość zachęca do działania, motywuje człowieka do realizowania własnych celów, jednak taki motyw pojawia się rzadziej.

Zobacz inne motywy