Motyw ucznia

Motyw ucznia ma wielorakie, zmieniające się na przestrzeni dziejów, znaczenie. Najpopularniejsze z nich dotyczy ucznia takiego, jakiego znamy powszechnie w dzisiejszych czasach – wychowanka jakiejś szkoły. Jednak uczeń może być także adeptem jakiejś ideologii czy religii (na przykład uczeń chrystusowy) albo być dorosłym człowiekiem, który znajduje sobie swojego mistrza. Wówczas zdarza się także, że uczeń przerasta swoimi umiejętnościami owego mistrza. Poza tym uczeń może być pilny lub niepokorny. Zaś w polskiej literaturze z czasów zaborów często pojawia się motyw ucznia, który znajduje się w niesprzyjającej dla niego sytuacji szkolnej – jest rusyfikowany czy germanizowany. Z motywem ucznia ściśle wiążą się motywy nauczyciela oraz mistrza.

Zobacz inne motywy