Motyw kuszenia

Kuszenie, a więc mamienie człowieka, próba sprowadzenia go na złą drogę jest motywem literackim i kulturowym o wielowiekowej tradycji. Wystawianie człowieka na próbę, chęć zwiedzenia go pojawia się bowiem w najwcześniejszych dziełach kultury. Pierwsze obrazy podsuwanych pokus znajdują się już w Biblii czy Odysei Homera. Kuszenie jest też głęboko zakorzenione w sferze religii, obecne jest silnie także w chrześcijaństwie. Oznaczać może ono jednak nie tylko chęć odwrócenia człowieka od Boga, ale także złamania jego silnej woli czy prawd moralnych. Udana próba kuszenia oznacza zwykle wykorzystanie słabości człowieka i prowadzi do jego upadku.

Autor:
Zobacz inne motywy