Motyw wojny

Wojna zawsze jest przedstawiana negatywnie: nieodwracalnie wpływa na psychikę człowieka, doprowadza do zniszczeń, powoduje bezsensowną śmierć. Ukazywane są jej przyczyny i skutki, a często dokładny przebieg. Najbardziej realnie grozę tych chwil oddają utwory napisane przez pisarzy biorących udział w wydarzeniach wojennych, znających rzeczywistość wojenną z własnego doświadczenia.

Zobacz inne motywy