Odprawa posłów greckich - Geneza utworu

epoka: Renesans

Odprawa posłów greckich powstała już w okresie pobytu Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W roku 1569 poeta porzucił służbę dworską i przeniósł się na stałe na wieś, gdzie prowadził życie szlachcica – ziemianina. Utwór dedykowany jest „Memu Miłościwemu Panu, Jego Mści Panu, Panu Janowi Zamoyskiemu z Zamościa, Podkanclerzemu Koronnemu etc., etc.”. Odprawa... wystawiona została „na teatrum przed Królem Jego Mścią i Królową Jej Mścią w Ujazdowie pod Warszawą dnia 12 stycznia 1578 roku” celem uświetnienia uroczystości zaślubin Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną. Na uroczystości tej był obecny król Stefan Batory z małżonką, królową, Anną Jagiellonką. Wesele odbywało się tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Sejmu Warszawskiego, który miał zadecydować o przebiegu wojny z carem Iwanem Groźnym zagrażającej Polsce.

 

Wiek XVI nazywano „złotym wiekiem” kultury polskiej, ale sprawy społeczne i polityczne pozostawiały wiele do życzenia. Wśród szlachty liczne były przejawy prywaty, panowały kłótnie wewnętrzne, warcholstwo i przekupstwo. Te ujemne objawy życia politycznego doskonale widział Jan Kochanowski, rozumiał, jak wielkim niebezpieczeństwem są one dla kraju, dlatego postanowił je uwypuklić. Aby ostrzec Polaków, napisał pierwszą polską (i jedyną w swojej twórczości) tragedię. Oparł ją wprawdzie na wzorcach klasycznych, ale zaadresował do społeczeństwa polskiego. Napisanie przez Polaka, i to w języku ojczystym, tragedii było zupełną nowością.