Odprawa posłów greckich - Nawiązania i bibliografia

epoka: Renesans

Kontynuacje i nawiązania

 

Problem troski o losy ojczyzny zauważyć możemy w:

 • Andrzej Frycz – Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej
 • Piotr Skarga Kazania sejmowe
 • Wacław Potocki Nierządem Polska stoi
 • Wacław Potocki Kto mocniejszy, ten lepszy
 • Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski

 

Motyw władcy i władzy znajdziemy w:
 • Wacław Potocki Pospolite ruszenie
 • Wacław Potocki Zbytki polskie
 • Julian Ursyn – Niemcewicz Powrót posła
 • Cyprian Kamil Norwid Rzecz o wolności słowa
 • Juliusz Słowacki Szli krzycząc „Polska, Polska”
 • Henryk Sienkiewicz Trylogia
 • Julian Tuwim Omen
 • Czesław Miłosz Do polityka
 • Czesław Miłosz Który skrzywdziłeś
 • Wisława Szymborska Dzieci epoki
 • Zbigniew Herbert Rozważania o problemie narodu
 • Ernest Bryll Ten, który...
 • Ewa Lipska Egzamin

 

Bibliografia przedmiotowa

 • J. Ziomek, Literatura odrodzenia, Warszawa 1987.
 • J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973.
 • J. Pelc, Literatura renesansu w Polsce, Warszawa 1994.
 • J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1987.
 • M. Korolko, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy. Materiały, komentarze, przypuszczenia, Warszawa 1985.
 • J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981.
 • Polska w epoce Odrodzenia. Państwo - Społeczeństwo - Kultura, pod red. A. Wyczańskiego, Warszawa 1970.

 

Odprawa posłów greckich