Motyw rzeczy

Przedmioty otaczające człowieka często nabierają znaczenia magicznego, symbolicznego lub pamiątkowego – zaczynają pełnić ważną funkcję. W tekstach kultury mogą one być odrealnione, dlatego tak często pojawiają się magiczne napoje czy miecze o cudownych właściwościach. W epokach kładących nacisk na patriotyzm, rzeczy były symbolami lub też oznakami oddania ojczyźnie, współcześnie często są pamiątkami przypominającymi o jakimś wydarzeniu. Przedmioty mogą w pewien sposób określać tożsamość człowieka, mogą sugerować przynależność do jakiejś grupy społecznej. Często ujawniają materializm lub też wskazują na zbyt duże przywiązanie człowieka do nich.

Zobacz inne motywy