Motyw cudu

Cud to zjawisko niecodzienne, nadprzyrodzone, niedające się wyjaśnić za pomocą racjonalnych sposobów. Pojęcie to jest stosowane w szerokim zakresie. Nie zawsze odnosi się do Boga, często nie ma w ogóle związku z religijnością, chociażby wtedy, gdy mianem cudu nazywa się zjawisko paranormalne. Istnieje także cud w potocznym rozumieniu tego słowa – tak określa się wszystko, co nas zachwyca, zdumiewa czy też nad istotą czego się zastanawiamy. Cudem może być zatem zachód słońca, narodziny dziecka, przyroda rozwijająca się wiosną i, tak naprawdę, wszystko inne
Zobacz inne motywy