Motyw władzy

Ludzie od zawsze walczyli o władzę – bywa ona wielkim pragnieniem, dlatego jest tak często poruszanym w literaturze i sztuce tematem. Przedstawiane są sylwetki władców (prawdziwych lub wymyślonych – reprezentantów określonej postawy), systemy polityczne, pomysły na poprawę sytuacji lub modele społeczeństw. Najczęściej nawiązuje się do czasów, w których ludzie cierpieli przez władzę (np. totalitaryzm). Jednak można też zaobserwować schlebianie władcom (np. dedykacje poprzedzające utwory renesansowe). Władza znacząco wpływa na losy ludzi, budzi więc ich zainteresowanie.

Zobacz inne motywy