Motyw władzy - Słowniczek pojęć

Demokracja – ustrój polityczny, w którym społeczeństwo uczestniczy w podejmowaniu decyzji, dzięki wyborowi swoich przedstawicieli.

 

Despotyzm – nieograniczona i bezwzględna władza oparta na terrorze (brak wolności obywatelskich, nieprzestrzeganie praw).

 

Totalitaryzm – system polityczny polegający na nieustannym kontrolowaniu wszystkich dziedzin życia przez daną partię, oparty na obowiązującej wszystkich ideologii.