Motyw przyjaźni

Przyjaźń jest więzią nawiązywaną przez ludzi, opierającą się na wzajemnej sympatii, zaufaniu, lojalności i bezinteresowności. Jest też warunkiem istnienia prawdziwej miłości i jej najtrwalszą podstawą. Nie ma znaczenia wiek ani status materialny – do zawarcia przyjaźni ważne są podobne zainteresowania, fascynacje, umiejętność porozumienia się i przebywania ze sobą czy to w dobrych, czy (przede wszystkim) w złych chwilach. Miarą przyjaźni jest zdolność do empatii i gotowość pomocy w każdym momencie. Uczucie to należy pielęgnować, bez dbałości o drugą osobę bowiem nawet najmocniejsza więź ulega z czasem osłabieniu.

Zobacz inne motywy