Motyw przyjaźni - Słowniczek pojęć

Braterstwo więź, która łączy ludzi na zasadzie podobnej do przyjaźni. Dotyczy ona jednak zazwyczaj większej ilości osób i opiera się na przynależności do tej samej grupy – społecznej, narodowościowej i innych. Braterstwo, obok wolności i równości było naczelnym hasłem Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1789 roku.

 

Empatia – zrozumienie drugiej osoby, umiejętność postawienia się na jej miejscu, w jej sytuacji, wyobrażenia sobie tego, co ona czuje i myśli.

Motyw przyjaźni
Nawiązania do utworów