Motyw przyjaźni - Motyw przyjaźni w malarstwie

Vincent van Gogh Portret listonosza Roulin

Przyjaźń pomiędzy malarzem a listonoszem narodziła się po przyjeździe van Gogha do Arles i była utrzymywana w głębokim szacunku do nich samych i ich pracy. Płótna z okresu przyjaźni Vincenta van Gogha z Józefem Roulinem charakteryzują się niezwykłą witalnością i epatują żywymi kolorami, zarówno w pejzażach, martwej naturze, jak i portretach, do których pozował listonosz i jego rodzina. Portretując Józefa Roulina, van Gogh był pod wrażeniem jego wyglądu. Widać to na większości obrazów. Nawet siedząc, Roulin sprawia wrażenie olbrzyma (mierzył prawie dwa metry), z którego jednak emanuje spokój, a dostojeństwa przydaje mu niebieski mundur listonosza.

 

Gustav Klimt Przyjaciółki

Gustav Klimt, to jeden z czołowych przedstawicieli secesji. Szybko odszedł od akademickiego wykształcenia i stał się głównym inicjatorem artystycznych przemian. W swoich pracach dążył do pełnej swobody twórczej, która miała charakteryzować bujność epoki. Obrazy Klimta epatują dekoracyjnością, erotyzmem i bezpośredniością wyrazu. Obraz Przyjaciółki przedstawia dwie kobiety przytulone do siebie. Są odprężone, na ich twarzy widać spokój i lekki uśmiech. Obraz ma buduarowy charakter, dominującym kolorem jest czerwień, która symbolizuje miłość, być może nie tylko tą, która jest związana z przyjaźnią.

 

 

Inne przykłady:

  • Giorgione Podwójny portret (podobizna dwóch młodych mężczyzn na jednym obrazie; nawiązując do modnej wśród włoskich intelektualistów XV i XVI w. myśli, takie portretowanie jest wyobrażeniem męskiej przyjaźni, która może mieć homoseksualne podłoże)
  • Pablo Picasso Don Quixote (grafika przedstawiająca słynnego rycerza z La Manchy, Don Kichota i jego wiernego współtowarzysza, Sancho Pansę)
  • August Renoir Dwie dziewczyny przy pianinie (portret dwóch nastolatek, być może przyjaciółek, przy pianinie)
  • Pablo Picasso Gołębie (The Doves) (dwa gołębie, zwrócone do siebie dzióbkami, jako symbol pokoju, miłości, wierności i przyjaźni)
  • Cassius Marcellus Coolidge Friend in need (Przyjaciel w potrzebie) (obraz znanego amerykańskiego malarza-antropomorfisty, który malował psy, przydając im cech ludzkich; obraz przedstawia psy jako kumpli z ferajny, którzy grają w pokera)