Motyw pamięci - Słowniczek pojęć

Amnezja – całkowita lub tymczasowa utrata pamięci; może polegać na niemożliwości zapamiętywania nowych informacji lub częściej – wymazaniu z pamięci faktów z przeszłości; amnezja najczęściej jest spowodowana urazami, wypadkami itd.

 

Elegia – refleksyjny utwór liryczny charakteryzujący się rozpamiętywaniem, smutkiem, powagą; ma charakter osobisty lub egzystencjalny.

 

Literatura wspomnieniowa – literatura faktu, pisana prozą, zdająca relacje z wydarzeń z przeszłości, posługująca się faktami, np. Medaliony Zofii Nałkowskiej.

 

Nostalgia – wielka tęsknota, najczęściej za ojczyzną, zmuszająca do rozpamiętywania przeszłości.