Motyw żony - Słowniczek pojęć

Harem – nazywany także serajem lub zenaną; część domu przeznaczona dla kobiet – żon bogatego wyznawcy religii muzułmańskiej (bogatego, bo ubożsi mogą mieć tylko do czterech żon). Poza samym mężem, nie mogą na jej teren wchodzić inni mężczyźni

 

Monogamia – małżeństwo, które zawiera jeden mężczyzna z jedną kobietą, tego typu związki propaguje judaizm i chrześcijaństwo.

 

Poligamia – inaczej: wielożeństwo; zawarcie związku małżeńskiego przez mężczyznę z kilkoma kobietami, ustanowione kulturowo.