Motyw teatru - Słowniczek pojęć

ridens – bóg naśmiewający się, pojęcie sprzeczne z biblijnym pojęciem Opatrzności. Autorem tego pojęcia jest najprawdopodobniej Synezjusz z Cyreny.

 

Teatr synteza sztuk – to teatr Wyspiańskiego, „teatr ogromny”, syntetaz różnych sztuk: malarstwa, muzyki, gry światła, gry indywidualnej.

 

Tragifarsa – utwór dramatyczny łączący w sobie elementy tragiczne z farsowymi. Do najpopularniejszych autorów wykorzystujących elementy tragifarsy zalicza się: Ramóna María del Valle-Inclána, Eugène Ionesco, Gabrielę Zapolską i Witolda Gombrowicza.

Motyw teatru
Nawiązania do utworów