Motyw kobiety - Słowniczek pojęć

Matka-Polka ten typ kobiety narodził się podczas niewoli narodowej. Należy pamiętać, że mężczyźni szli do powstań, byli zsyłani na Sybir, więzieni. Kobieta wtedy zostawała sama. Pozbawiona opieki męża, ojca, brata musiała radzić sobie z wychowaniem dzieci, kłopotami finansowymi, dbała o ciągłość języka, kultury i tradycji.

Motyw kobiety
Nawiązania do utworów