Motyw krzywdy - Motyw krzywdy w filmie

Pręgi, reż. Magdalena Piekorz

Historia chłopca wychowywanego przez brutalnego ojca. Ojciec bije go, poniża, terroryzuje i co najgorsze, wydaje mu się, że robi to dla jego dobra, choć czuje, że może krzywdzić synka. Dorosły Wojtek jest osobą wewnętrznie skrzywdzoną, z wielkim dystansem do życia, ze strachem przed bliskością, miłością. Opętany piętnem przemocy do tego stopnia, że wydaje mu się, iż jest podobny do ojca. Jest to obraz ogromnie skrzywdzonego człowieka, który będzie krzywdzić innych.


Urodzony 4 lipca, reż. Oliver Stone

Historia Rona Kovic’a, żołnierza walczącego w Wietnamie. Tam zostaje ranny i okazuje się, że będzie kaleką do końca życia. Wraca do ojczyzny, pełny żalu, skrzywdzony przez system, przez wojnę, którą uważa za bezsensowną i niepotrzebną. Jest pełny agresji przeciwko władzom, ponieważ uważa, że nie są w stanie odkupić krzywd, jakie wyrządza wojna. I to nie tylko krzywd fizycznych, jakim jest m.in. kalectwo, ale przede wszystkim krzywd psychicznych, trwałych śladów, jakie doświadczenia wojenne odcisnęły na psychice młodych ludzi.

 

Inne przykłady filmowe

  • Katyń, reż. Andrzej Wajda (krzywda dokonana na polskich żołnierzach przez Sowietów)
  • Komornik, reż. Feliks Falk (bezwzględny komornik nieczuły na krzywdę biednych ludzi)
  • Pasja, reż. Mel Gibson (obraz krzywdy wyrządzonej przez ludzi Chrystusowi)
  • Cześć Tereska, reż. Robert Gliński (historia dziewczyny krzywdzonej przez środowisko, w którym dorasta)
  • Edi, reż. Piotr Trzaskalski (krzywda wyrządzona przez los bohaterowi)
  • Mściciel, reż. Mel Damski (bohater pomaga ludziom skrzywdzonym przez brak sprawiedliwości)
  • Plac Zbawiciela, reż. Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze (krzywdy wyrządzone Beacie, a co za tym idzie jej małżeństwu, dzieciom)
  • Przesłuchanie, reż. Ryszard Bugajski (motyw krzywdy wyrażony w drastycznym i nieuczciwym przesłuchaniu bohaterki)
  • Baza ludzi umarłych, reż. Czesław Petelski (krzywda ludzi zmuszonych do pracy w bardzo ciężkich warunkach)