Motyw muzyki - Słowniczek pojęć

Eufonia – harmonijny dobór głosek w wyrazie, dźwięków w całym utworze, unikanie trudnych połączeń fonetycznych.

 

Hymn – uroczysty utwór poetycki wysławiający Boga, wielkich bohaterów, istotne idee.

 

Melika – utwór poetycki mający duży związek z muzyką.

Motyw muzyki
Nawiązania do utworów