Treny Kochanowskiego - Geneza utworu

epoka: Renesans

Treny, zbiór 19 wierszy, ukazały się w 1580 roku, a bezpośrednią przyczyną napisania utworów była śmierć niespełna trzyletniej córki poety – Urszulki. Ziemiański żywot Kochanowskiego w czarnoleskim ustroniu okazał się być jedynie pozornie szczęśliwym. W 1577 r. zmarł brat poety - Kasper, w 1578 lub 1579 właśnie ukochana Orszulka, a niewiele później i jej siostra, Hanna. Stąd owemu skumulowanemu bólowi i żalom musiał dać poeta ujście. Tym sposobem powstały Treny – jak się powszechnie sądzi, najdojrzalsze osiągnięcie liryczne twórcy.

Treny Kochanowskiego