Rok 1984 - Geneza i znaczenie tytułu

George Orwell napisał Rok 1984 w 1948 roku, a wydał rok później. Niewątpliwie powodem stworzenia postaci Wielkiego Brata i nieistniejącego państwa, Oceanii, były przemyślenia autora na temat „ideałów” komunizmu, z którymi zetknął się podczas wojny domowej w Hiszpanii w 1938 roku. Orwell przebywał tam jako dziennikarz i miał możliwość analizy problemów i zagrożeń, jakie stworzył ten system. Powieść jest całkowicie fikcyjna, ale odwołuje się do pewnych mechanizmów totalitaryzmu lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Tytuł utworu jest kombinacją dwóch ostatnich cyfr: 4 i 8, a autor chciał pokazać, do czego doprowadzą rządy totalitarne za około czterdzieści lat.