Motyw małej ojczyzny - Słowniczek pojęć

Axis mundi – łac. ‘oś świata’, ‘oś kosmiczna’, idea „pępka świata”, jego centrum. Przedstawiane w literaturze czy filmie mikrospołeczności skupiają się zwykle wokół ważnego dla nich obiektu czy miejsca (kościoła, dworu, zaścianka, domu rodzinnego, etc.)

Regionalizm – patriotyzm lokalny, propagowanie oryginalności części danego kraju, akcentowanie jej odrębności kulturowej, niezwykłej historii itp. Termin modny zwłaszcza w ostatnich latach, przeciwstawiany postępującej globalizacji.

 

Kresy – wschodnie przygraniczne ziemie przedwojennej Polski, wcielone po 1945 do ZSRR. Dziś leżą granicach Białorusi, Litwy i Ukrainy. Z Kresami wiąże się oryginalna, odeszła już niemal w niepamięć, kultura oraz mitotwórcze przekonanie o utraconej krainie szczęśliwości.

 

Motyw małej ojczyzny
Nawiązania do utworów