Motyw zwierząt - Słowniczek pojęć

Ogród zoologiczny (zoo) – (gr. dzoon – zwierzę, istota) instytucja naukowo-dydaktyczna, w której hodowane są zwierzęta pochodzące z różnych rejonów świata.

 

Personifikacja/antropomorfizm – (łac. persona – osoba, factio – działanie; gr. anthropos – człowiek, morphe – kształt) nadawanie cech ludzkich przedmiotom nieożywionym lub zwierzętom.

 

Zoologia – (gr. dzoon – zwierzę, istota, logikos – logiczny) nauka o świecie zwierząt.

Motyw zwierząt
Nawiązania do utworów