Motyw podróży - Słowniczek pojęć

Podróż mentalna podróż w głąb siebie, w głąb własnej świadomości. Służy autorefleksji i zyskaniu wiedzy nad sobą. Umożliwia zadumę nad dotychczasowym życiem i prowadzi często do zmian w postępowaniu postaci, która taką podróż podejmuje.

 

Powieść edukacyjna – jeden z ulubionych gatunków literackich oświecenia; opisuje losy bohatera oraz proces jego dojrzewania, dorastania, nabywania wiedzy, kształtowania światopoglądu. Często wiedzę tą przekazuje bohaterowi jakiś nauczyciel lub mentor, zaś proces edukacyjny ma nierzadko miejsce w powiązaniu z licznymi zmianami lokalizacji (podróż lub wędrówka).

 

Tułaczka – podróż wymuszona przez niesprzyjające okoliczności losu. Może być motywowana koniecznością opuszczenia ukochanego kraju wobec jego trudnej sytuacji politycznej lub społecznej.

 


 

 

Motyw podróży
Nawiązania do utworów