Motyw bogactwa - Słowniczek pojęć

American dream amerykańskie marzenie, amerykański sen; slogan związany z demokracją, równością, wolnością, na których powstała Ameryka; amerykański sposób na życie, który może znaczyć dla każdego coś innego – możliwość wzbogacenia się, możliwość posyłania dzieci do odpowiedniej szkoły itd.

Kapitalizm – system społeczno-gospodarczy związany z wolną konkurencją, prywatną własnością, rozwiniętą gospodarką.

Lichwa pożyczanie pieniędzy innym ludziom i pobieranie za to zbyt wysokich procentów

Mamona pieniądze.

Mezalians – małżeństwo z osobą o odmiennym statusie majątkowym lub społecznym.

 

Prosperity faza największego rozwoju, np. wtedy gdy produkcja, ceny i zatrudnienie osiągają szczytowy poziom.