Przypowieści - Geneza utworu

Przypowieść, zwana inaczej parabolą, swe korzenie wywodzi z Biblii. Przypowieściami posługiwał się Jezus, by tłumaczyć prawdy wiary i zasady Królestwa Niebieskiego. Najlepiej tłumaczy to sam Jezus w Ewangelii św. Mateusza, gdy uczniowie pytają Go, dlaczego używa przypowieści: „Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano (ludziom- przyp. red.). Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją.” Głównym zadaniem przypowieści jest pokazanie w sposób przystępny, za pomocą nieskomplikowanej, acz prawdopodobnej fabuły, pewnych postaw życiowych, potępienie wad (np.: pychy, egoizmu), skłonienie do refleksji etycznej. Dlatego też przypowieści mają wymiar uniwersalny, są tekstami, które nader często i chętnie wykorzystuje literatura i inne dziedziny sztuki.