Motyw narodu - Słowniczek pojęć

Nacjonalizm postawa wyrażająca głębokie przywiązanie i miłość do narodu. Dbałość o jego dobro.

 

Mniejszość narodowa odsetek ludzi innej narodowości niż przeważająca, żyjąca w danym kraju.

 

Szowinizm hiperbolizacja zalet narodu i jednoczesne zminimalizowanie jego wad; wrogie nastawienie do innych nacji.