Motyw narodu - Motyw narodu w filmie

Rejs, reż. Marek Piwowski

Opowieść o ludziach i rejsie statkiem, na którym bohaterowie udzielają się towarzysko i społecznie. Przygotowują program artystyczny dla kapitana statku. Film Piwowarskiego przedstawia typowe społeczne i antyspołeczne postawy, aktywność komitetu kierowniczego, coraz głupsze sytuacje i coraz większe zadowolenie kierownictwa. Jest to obraz społeczeństwa, choć w nieco przerysowanej i satyrycznej formie, obraz narodu polskiego w latach PRL-u.


Śmierć jak kromka chleba, reż. Kazimierz Kutz

Film opowiada historię wybuchu stanu wojennego w Polsce. Zaczynają się strajki, demonstracje. ZOMO na ulicach miast i ich brutalność w stosunku do protestujących. Dochodzi nawet do siłowego wyciagnięcia z domu przewodniczącego związkowców, co powoduje rozpoczęcie strajku w kopalni. Film ten, opraty na wydarzeniach w Katowicach, pokazuje obraz narodu polskiego w trudnych czasach lat 80-tych. Stan wojenny nie objął przecież tylko Śląska, ale całą Polskę i dotknął cały naród.


Inne przykłady filmowe
  • Good Bye, Lenin! reż. Wolfgang Becker (świadomość narodowa byłej NRD)
  • Byliśmy żołnierzami, reż. Randall Wallace (obraz narodu amerykańskiego w czasie wojny w Wietnamie)
  • Gangi Nowego Yorku, reż. Martin Scorsese (obraz narodu amerykańskiego, biedne, przestępcze dzielnice)
  • Zawrócony, reż. Kazimierz Kutz (obraz narodu polskiego na Śląsku w czasie stanu wojennego)
  • Joanna D’Arc, reż. Luc Besson (obraz narodu francuskiego podczas wojny stuletniej)
  • Czerwone węże, reż. Wojciech Fiwek (solidarność narodu polskiego podczas strajków na Śląsku)
  • Czas nadziei, reż. Roman Wionczek (obraz narodu polskiego podczas stanu wojennego)
  • Piękny kraj, reż. Hans Peter Moland (problem świadomości narodowej bohatera)
  • Elegia, reż. Paweł Komorowski (bohaterstwo narodu polskiego w walce o wyzwolenie Pomorza Zach.)
  • Narodziny narodu, reż. David Wark Griffith (podział narodu amerykańskiego na Północ i Południe)