Wojciech Jaruzelski

Urodził się 6 lipca 1923 roku w Kurowie w rodzinie ziemiańskiej. Polityk, generał, prezydent. Podjął decyzje o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w 1981 roku. Jaruzelski został wychowany w tradycji patriotycznej i chrześcijańskiej, uczęszczał do szkoły oo. Marianów w Warszawie. Wybuch II wojny zastał go na Litwie, skąd został deportowany na Syberię, pracował przy wyrębie lasu.  

 

W czasie tworzenia Armii Andersa Jaruzelskiemu nie udało się do niej dostać, trafił więc do szkoły oficerskiej w Riazaniu, a następnie wrócił do Polski z Armią Zygmunta Berlinga, gdzie w 2  dywizji Piechoty im H. Dąbrowskiego był dowódcą plutonu zwiadu. Po zakończeniu wojny wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej i brał udział bezpośredni w walkach z podziemiem antykomunistycznym.  

 

W 1948 roku wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (od 1964 roku był członkiem KC), po czym rozpoczął studia wojskowe w Polsce w Akademia Sztabu Generalnego, następnie w ZSRR. Po ukończeniu studiów pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej.  

 

W latach 1960-1965 był Szefem Głównego Zarządu Politycznego. W tym samym czasie został wiceministrem obrony narodowej i Szefem Sztabu Generalnego (1965).  

 

W latach 1968-1983 był ministrem obrony narodowej i wziął udział w tłumieniu „praskiej wiosny”, zgodnie z obowiązującą zasadą wasalną wobec ZSRR. Podczas wystąpień robotników w grudniu 1970 roku dostał zadanie stłumić strajki na Wybrzeżu. Między innymi ten fakt wpłynął na szybka karierę Jaruzelskiego w latach osiemdziesiątych, która oznaczała znaczne skoncentrowanie władzy w jednym ręku .W roku 1981 został premierem, następnie do1989 roku był I sekretarzem KC PZPR, Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych (1981- 1985) i Przewodniczącym Rady Państwa (1985-1989).  

 

13 grudnia w obawie przed rosnącą w siłę NSZZ „Solidarność” wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju, tłumacząc zaistniały fakt groźbą interwencji radzieckiej w Polsce. W lipcu 1989 roku po obradach okrągłego Stołu został wybrany przewagą 1 głosu na pierwszego prezydenta III RP. Funkcje tę pełnił do 1990 roku, po czym wycofał się z życia publicznego.

Autor: