Władysław Grabski

Urodził się w 7 sierpnia 1874 roku w Borowie, zmarł 1 marca 1938 roku. Był politykiem, historykiem, a jako ekonomista twórcą reformy walutowej z 1924 roku.

 

Po ukończeniu szkoły gimnazjalnej w Warszawie wyjechał na studia do Paryża, tam studiował w Ecole des Sciences (Szkoła Nauk Politycznych), którą ukończył z wyróżnieniem, podjął też studia historyczne na Sorbonie oraz agrarystyczne na uniwersytecie Halle (śmierć ojca uniemożliwiła mu ukończenie tego kierunku). Po powrocie do Polski pracował nad przywróceniem kondycji rodzinnego majątku.

 

W latach 1905-1912 jako poseł ziemi warszawskiej z ramienia Narodowej Demokracji był członkiem Dumy rosyjskiej. W chwili wybuchu I wojny światowej opowiedział się po stronie orientacji prorosyjskiej, za co został uwięziony przez Niemców. Grabski współtworzył Komitet Narodowy Polski, następnie po 1917 wszedł w skład Polskiej Komisji Likwidacyjnej. 

 

W niepodległej Polsce (1918r) został ministrem rolnictwa, a następnie skarbu, w 1919 roku jako jeden z nielicznych Polaków brał udział w konferencji pokojowej w Paryżu. W 1920 roku pełnił funkcje premiera i jako szef rządu reprezentował Polskę na konferencji w Spa, po powrocie do kraju poddał się do dymisji. W 1923 roku Grabski ponownie został ministrem skarbu, po upadku rządu „Chieno–Piasta” kierował rządem pozaparlamentarnym. Jako premier i minister skarbu w latach 1923-1925 Grabski przeprowadził reformę walutową, jej założenia wprowadziły ograniczenie  budżetowe, rozpisanie pożyczki wewnątrzpaństwowej, powołanie Banku Polskiego (1924), podniesienie wartości pieniądza. Brak stabilizacji pieniądza i ujemny bilans handlowy Polski stał się powodem dymisji Grabskiego, której się poddał w 1925 roku.

 

Po wycofaniu się z życia publicznego zajął się pracą naukową, wykładał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Warszawie, (w latach 1926-1928 był jej rektorem).W latach 1928-1934 był prezesem Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich, w 1936 zajął się organizacją Instytutu Socjologii Wsi.  Autor takich publikacji, jak: Historia wsi w Polsce i Idea Polski.

Autor: