Jerzy Popiełuszko

Urodził się 23 września 1948 roku w Okopach koło Suchowoli na Białostocczyźnie. Był kapelanem NSZZ „Solidarność”, kaznodzieją, duszpasterzem ludzi pracy.

 

Popieuszko przyszedł na świat w niezamożnej rodzinie chłopskiej. W 1961 roku rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym w Suchowoli, a po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do seminarium duchownego. Jeszcze podczas studiów powołano go do wojska. Służbę odbywał w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Po ukończeniu seminarium w 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Stefana kardynał Wyszyńskiego. Posługę kapłańska pełnił w Ząbkach pod Warszawą, w parafii w Aninie, w Kościele Dzieciątka Jezus, w parafii św. Anny i parafii św. Stanisława Kostki. Wszystkie trzy znajdują się na terenie Warszawy.

 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko ze względu na wątłe zdrowie został zwolniony z wielu posług kapłańskich, toteż mógł w ten sposób zająć się pracą w duszpasterstwie medycznym Warszawy. Podczas wizyty ojca świętego Jana Pawła II w 1979 roku ks. Jerzy organizował służbę medyczna obsługującą pielgrzymów przybyłych na spotkanie z Ojcem Świętym.

 

Od 1980 roku rozpoczął swoja posługę w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, a rok później został diecezjalnym pasterzem służby medycznej. Również na początku lat osiemdziesiątych zaczął organizować specjalne msze święte dla  robotników w kościele Świętego Ducha w Warszawie. Posługa dla środowiska robotniczego polegała m.in. na organizowaniu dla nich specjalnych wykładów na różne tematy od ekonomii po społeczną naukę kościoła.

 

Po 13 grudnia 1981 roku ks. Popieuszko przystąpił do organizowania pomocy dla internowanych, równolegle w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, począwszy od 28 lutego 1982 roku rozpoczął odprawianie mszy św. za Ojczyznę. Podczas wspomnianych mszy św. nauczał jak interpretować trudną rzeczywistość w perspektywie Pisma Świętego. Zainteresowanie wzrastało w szybkim tempie, a wraz z nim zainteresowanie służb bezpieczeństwa osobą księdza Jerzego. Z czasem doszło do nachalnych gróźb pod jego adresem. Ostatecznie 19 października 1984 roku ks. Jerzy został bestialsko zamordowany podczas drogi powrotnej z Bydgoszczy do Warszawy. Skazano tych, którzy dokonali zbrodni jednak do dziś nie wyjaśniono kto stał za policyjnymi zbrodniarzami.

Autor: